| 8.9°C Dublin

How the President appoints the new Taoiseach


Article 13 of Bunreacht Na hÉireann states the President shall appoint the Taoiseach, on the nomination of Dáil Éireann. This video, made by the Oireachtas Broadcasting Unit, explains the process. Deir Airteagal 13 de Bhunreacht na hÉireann go gceapfaidh an tUachtarán an Taoiseach, arna ainmniú sin ag Dáil Éireann. Déanann an físeán seo le hIonad Chraoltóireachta an Oireachtais cur síos ar an phróiseas

Most Watched Videos

Privacy