| 16.8°C Dublin

‘Tá scéalta diúltacha ag déanamh dochar don Ghaeilge’

Close

Rónán Mac Con Iomaire

Rónán Mac Con Iomaire

Rónán Mac Con Iomaire

Cuirtear an iomarca béime ar theachtaireachtaí diúltacha faoi shláinte na teanga agus tá sé sin ag cur leis an mbaol do bheocht na Gaeilge.

B’in an teachtaireacht a thug stiúrthóir sinsearach le hÚdarás na Gaeltachta do mhúinteoirí Gaeltachta agus Gaelscoileanna le linn phríomhchaint chomhdháil bhliantúil Gaeloideachas a reáchtáladh an tseachtain seo caite.

Dar le Rónán Mac Con Iomaire, stiurthóir le freagracht as forbairt réigiúnach mar aon le pleanáil teanga agus pobail ag an ngníomhaireacht Ghaeltachta, go leanann bás scéal an bháis ach gur bláthú seachas bás a bheadh i ndán don teanga a fhad agus go labhrófaí í le gean, dóchas agus dearfacht.

Dúirt sé go raibh gné bhreise na Gaeilge ag baint le múinteoirí a bhí ag feidhmiú in earnáil an oideachais Gaeltachta agus Gaeloideachais.

D’aithin sé go raibh creimeadh tagtha ar an nGaeilge sa Ghaeltacht le leathchéad bliain anuas mar go raibh brúnna nua ar an teanga agus muid ag bogadh isteach agus amach i saol atá i bhfad níos domhanda anois.

“Tá an chumarsáid agus cultúr comhaimseartha ar fad, mórán, dhá fhorbairt agus dhá sheachadadh trí Bhéarla ar ár gcuid fónanna,” ar sé.

“Ach fós, tá an teanga réidh, a deirtear linn arís agus arís eile, mar nach bhfuil tuismitheoirí ag labhairt Gaeilge lena gclann.”

De réir a thaithí féin, áfach, bhí níos mó tuismitheoirí ag tógáil a bpáistí le Gaeilge ná a mhalairt sna ceantair láidre Ghaeltachta. “Téadh tusa ag cluiche peile faoi aois ar Pháirc an Cháthanaigh ar an gCeathrú Rua, nó ar Pháirc an Mháimín i Leitir Móir, nó ar Pháirc na mBreathnaigh in Indreabhán, agus tug cluais do cén teanga atá na tuismitheoirí ag labhairt lena gclann – is mó Gaeilge i bhfad a chloisfidh tú ná Béarla.”

Dúirt sé go raibh an claonadh ionainn ár gcluas a dhíriú ar an mBéarla agus ar an ghné dhiúltach.

“Cloisfidh muid an bheirt ina gcuid tríochaidí ag Béarlóireacht le chéile, agus cailleann muid amach ar an triúr déagóir atá ag siúl ina ndiaidh ag Gaeilgeoireacht go paiteanta,” a dúirt sé.

Daily Digest Newsletter

Get ahead of the day with the morning headlines at 7.30am and Fionnán Sheahan's exclusive take on the day's news every afternoon, with our free daily newsletter.

This field is required


Most Watched

Privacy