| 13.4°C Dublin

Is ó dhearcadh Oisín a bhí an scéal Tír na nÓg go dtí seo, ach faoi dheireadh beidh scéal ó Niamh ar an stáitse!

Close

Ellen Whitehead, réalta Tír na nÓg

Ellen Whitehead, réalta Tír na nÓg

I mbun cleachtaithe don dráma Tír na nÓg

I mbun cleachtaithe don dráma Tír na nÓg

Seána Nic Concharraige

Seána Nic Concharraige

Tír na nÓg

Tír na nÓg

/

Ellen Whitehead, réalta Tír na nÓg

Is dócha gur scéal é scéal Néimhe agus Oisín agus eachtraí seo acu in Éirinn agus i dTír na nÓg a bheadh ar eolas ag an chuid is mó againn ónar laethanta scoile. Ach den chuid is mó, insítear an scéal ó dhearcadh Oisín agus é dúnta i ngrá le Niamh Chinn Óir.

Ach cad é faoi Niamh í féin? Cad é a thug a fhad le hÉirinn í agus cad é mar a d’athraigh an tairngreacht a mheall ann í a saol?

Ba iad na ceisteanna sin agus tuilleadh a bhí ag Seána Nic Concharraige nuair a chur sí peann le pár – nó méara le méarchlár – den chéad uair beagnach ceithre bliana ó shin.

Sáite i ndomhan Néimhe a bhí sí, a deir sí, agus í ag iarraidh taobh seo aici den scéal a thochailt amach agus a chur i bhfoirm focal agus liricí don cheoldráma úr dhátheangach seo in Amharclann an Mhuilinn i nDún Droma, Baile Átha Cliath idir an 11 agus 19 Meitheamh.

Bhí dúil sa cheol agus damhsa ag Seána ó aois óg ach is ón scríbhneoireacht anois a fhaigheann sí an sásamh is mó. “Is aoibhinn liom a bheith ag cruthú ruda agus achan rud atá i m’intinn a chur os comhair lucht féachana. Ní féidir an mothú sin a shárú,” a deir sí.

Is ag scríobh – agus ag canadh gach líne – ina seomra leapa a bhí sí ar dtús ach ansin chuaigh an ceoldráma a fhad le próiséas ceardlainne, rud a chuir go mór leis an seó agus aistear ‘Tír na nÓg’ go stáitse Amharclann an Mhuilinn.

“B’in an chéad triail don scéal. An oibreodh ceoldráma dátheangach? Ní raibh a fhios againn!” a deir Seána.

An samhradh seo caite, rinneadh ceardlann de “Tír na nÓg 2.0” mar a deir sí agus glacadh leis an seó mar chéad taispeántas an chompántais úir Aon Scéal Theatre i gcomh-pháirtíocht le hAmharclann an Mhuilinn, le cuidiú ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Tá cleachtaí an cheoldráma faoi lán seoil anois agus an chléir ag ullmhú don tsraith taispéantas os a gcomhair. Mar gheall gur seó úrnua é, tá Seána páirteach sna cleachtaí go fóill, le cinntiú nach bhfuil bearnaí ar bith le líonadh. Katie O’Halloran atá á stiúradh.

“Tá muid ag comhoibriú i rith an ama. Tá an fhoireann iontach. Tá siad ábalta achan rud i mo chloigeann a léiriú os mo chomhair. Tá siad dochreidte,” a deir sí.

Daily Digest Newsletter

Get ahead of the day with the morning headlines at 7.30am and Fionnán Sheahan's exclusive take on the day's news every afternoon, with our free daily newsletter.

This field is required

Maidir leis na haisteoirí, deir Seána go gcuireann siad le draíocht a cuid oibre – “agus ní chaithfidh mé gach rud a chanadh i m’aonar anois – tá sin i bhfad níos fearr!”

Tá Seána ag iarraidh siamsaíocht dhátheangach agus i nGaeilge a normálú leis an cheoldráma seo, a deir sí. Theastaigh uaithi an scéal a insint i nGaeilge ón tús.

“Táim ag iarraidh an eagla roimh an teanga a chaitheamh amach. Ní chaithfidh tú a bheith foirfe. Bain taitneamh as.”

Tá ticéid ar fáil ag www.milltheatre.ie.


Most Watched

Privacy