| 1.1°C Dublin

Céad Míle Fáilte: Pobail nua ag foghlaim na Gaeilge

Close

Na daoine a bhí páirteach san fheachtas Céad Míle Fáilte

Na daoine a bhí páirteach san fheachtas Céad Míle Fáilte

Uju Ekedozie ón phobal Íogbóise i bPort Láirge

Uju Ekedozie ón phobal Íogbóise i bPort Láirge

/

Na daoine a bhí páirteach san fheachtas Céad Míle Fáilte

D’fhéadfadh an Ghaeilge a bheith ina huirlis chun tacú le pobail úra na hÉireann imeascadh níos fearr a dhéanamh agus iad ag iarraidh saol a chruthú dóibh féin sa tír seo.

Sin a thug Paula Melvin, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, le fios tar éis don eagras seimineár agus imeachtaí eile a eagrú i mBaile Átha Cliath ar an Satharn ar mhaithe le céad míle fáilte a chur roimh imircigh agus cónaitheoirí nua go hÉirinn agus, go háirithe, chuig saol na Gaeilge.

Scéim é ‘Céad Míle Fáilte’ atá maoinithe ag Foras na Gaeilge agus is é aidhm Chonradh na Gaeilge tacú le pobail úra an teanga a fhoghlaim.

Ag ócáid an tSathairn, a reáchtáladh in Óstán Wynne i lár Bhaile Átha Cliath, bhí aíonna ó chúlraí teanga éagsúla páirteach san imeacht – Íogbóis, Úcráinis agus Araibis ina measc.

Tagann an obair seo ag am a bhfuil níos mó agus níos mó daoine atá tagtha go hÉirinn ag léiriú suime i dteanga agus cultúr na tíre, agus tá sé mar ag Céad Míle Fáilte na mianta sin a shásamh, a dúirt lucht eagraithe na hócáide.

Mar chuid den togra tá sraith ranganna eagraithe, scoláireachtaí bronnta ar dhaltaí le freastal ar chúrsaí Gaeltachta, ceardlanna taighde déanta faoin fhoclaíocht chuí le húsáid agus tá lámhleabhair curtha ar fáil le Gaeilge a fhoghlaim trí theangacha éagsúla.

“Is iontach an rud é go bhfuil sochaí ilchultúrtha, ilteangach, ilchineálach againn in Éirinn na linne seo, agus is seoid luachmhar chultúir í an Ghaeilge, seoid ar féidir a roinnt le gach duine,” a dúirt Paula Melvin.

“Ba chóir go mbeadh gach deis ar fáil do gach duine chun sult agus tairbhe a bhaint aisti.

”Tá sí mar aidhm ag Conradh na Gaeilge gach tacaíocht a chur ar fáil do phobail áitiúla chun íomhá dhearfach den teanga a chothú i measc gach duine atá ina chónaí anseo.”

Dar le Hafi Saaf, Áisitheoir leis an Phobal Shiriach i nDún Pádraig, Contae an Dúin, tá a phobal ag baint an-sult as bheith ag foghlaim Gaeilge agus mar gheall ar an teanga.

“Is é seo a mbaile anois agus tá siad an-tógtha le bheith mar chuid den phobal anseo agus dul i dtaithí ar gach réimse den chultúr anseo,” a dúirt sé.

“Tá Céad Míle Fáilte tar éis cabhrú leo go mór, le tuiscint faoi cé chomh lárnach is atá an Gaeilge do chultúr agus féiniúlacht na hÉireann.”

Lean sé leis ansin: “Tá a fhios agam go bhfuilim ag labhairt ar son na bpobal éagsúil anseo inniu agus mé ag gabháil buíochais le Conradh na Gaeilge as an spás seo a chruthaigh siad dúinn chun tairbhe agus sult a bhaint as an Ghaeilge.”


Most Watched

Privacy