| 13.9°C Dublin


Ard Mhacha: Am anois taispeántas mór a thabhairt ar an lá is mó

Gráinne McElwain


Close

Rian O'Neill

Rian O'Neill

Rian O'Neill

Cad leis a raibh tú ag súil? Is é an chiall leis sin san fhoclóir ná go bhfuil tú ag súil go dtarlóidh rud éigin nó go mbainfidh tú rud éigin amach. De réir na síceolaithe, bí cinnte go mbeidh díomá ort má tá tú ag súil go mbeidh an saol an bealach atá tú féin á iarraidh.

Ní mar a shíltear a bhítear agus ní bheidh an saol an bealach atá tú á iarraidh i gcónaí. Nuair a bhaineann na hionchais neamhchomhlíonta sin le teip daoine eile iad féin a iompar ar an bhealach a mbeifeá ag súil leis, baineann an díomá leis an doicheall freisin.

Nuair nach raibh an caighdeán mar a raibh súil agat leis, bíonn freagra difriúil ag gach duine dó. Thiocfadh leat fearg a bheith ort, an-díomá agus doicheall mar atá ráite, ag cur an locht ort féin, nó is féidir an ceacht a fhoghlaim uaidh agus iarracht níos fearr a dhéanamh an chéad uair eile.

Mar is eol dúinn uilig, tarlaíonn drochrudaí sa saol ach is é an dóigh a bhfreagraíonn muid dóibh atá tábhachtach.

Nuair a chaill Ard Mhacha in aghaidh Dhún na nGall i gCluiche Ceathrú Ceannais Uladh, tá mé cinnte go raibh go leor plé sa champa ar na cúiseanna nach raibh siad chomh maith agus a raibh daoine ag súil leis.

Seo foireann a bhí dochreidte sa tSraith, a raibh moladh mór faighte as an stíl imeartha a bhí i bhfeidhm acu agus le leithéidí Riain O’Neill acu, bhí an chuma ar an scéal go mbeadh an Corn Angla-Cheilteach ag dul abhaile leo.

Chaill siad le seacht gcúilín agus ceacht múinte dóibh i lár na páirce agus faoi chiceanna amach a ghéilleadh.

Bhuail siad le seaimpíní Uladh agus na hÉireann Tír Eoghain sé seachtaine ina dhiadh sin sna babhtaí cáilithe, ag buachaint le sé phointe, agus bhain siad díoltas amach in aghaidh Dhún na nGall 3-17 le 0-16 ina dhiaidh sin. Bhí siad níos fearr ná mar a cheap aon duine go mbeadh siad.

An uair sin, ba é cúl báire Dhún na nGall Shaun Patton a bhí faoi bhrú leis na ciceanna amach. D’fhoghlaim Ard Mhacha na ceachtanna agus anois tá scrúdú eile rompu Dé Domhnaigh agus iad ag iarraidh áit a shroichint sa bhabhta leathcheannais den chéad uair ó 2005.

Beidh siad in aghaidh na Gaillimhe i gCluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann agus tar éis an dá thaispeántas a chonaic muid uathu, bheifí ag súil go mbeidh an bua acu.

Ach tá muid ag an phointe chéanna anois agus a bhí muid tar éis na sraithe ag súil go mbeidh Ard Mhacha in ann sárthaispeántas agus bua a chur i bhfeidhm.

Feicfidh muid cén freagra a bheas acu ar na hionchais atá ag daoine dóibh.

Daily Digest Newsletter

Get ahead of the day with the morning headlines at 7.30am and Fionnán Sheahan's exclusive take on the day's news every afternoon, with our free daily newsletter.

This field is required

Tá sé in am dóibh buille maraithe na muice a bhualadh ar an ardán is mó.


Most Watched

Privacy