| 14°C Dublin

900 dalta i meánscoil Ghaeilge nach bhfuil spás inti ach do 600

Close

Foireann Ghaelcholáiste Dhoire agus daltaí sinsearacha na scoile

Foireann Ghaelcholáiste Dhoire agus daltaí sinsearacha na scoile

Foireann Ghaelcholáiste Dhoire agus daltaí sinsearacha na scoile

Is gá do na húdaráis ó thuaidh tacú leis an aon mheánscoil Ghaeilge i mBéal Feirste a bhfuil 900 dalta ar na rollaí aici i bhfoirgneamh nach bhfuil oiriúnach ach do 600 dalta.

Sin a bhí le rá ag príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíochta, Ciarán Mac Giolla Bhéin, agus é ag labhairt le Seachtain faoi Choláiste Feirste agus iarrachtaí an dara hiar-bhunscoil a bhunú sa chathair.

“I bhfianaise borradh ollmhór ar an bhunscolaíocht sa chathair seo le blianta beaga anuas, ní mór do na húdaráis a chinntiú go bhfuil cosán iar-bhunscolaíochta do gach dalta ar mhian leo é,” dúirt Ciarán le Seachtain.

“Is cúis bhróid agus spreagadh dúinn ar fad go bhfuil forbairt dhochreidte déanta ag earnáil an Ghaeloideachais.

“Ní mór do na húdaráis cur chuige sainiúil agus solúbthacht chuí a léiriú don earnáil seo, faoi mar atá ceadaithe leis an dualgas reachtúil atá orthu forbairt an Ghaeloideachais a éascú agus a chur chun cinn.”

Thug príomhoide an Choláiste, Mícheál Mac Giolla Ghunna, le fios go raibh spás chomh gann sin go mbeadh orthu seomra ranga a dhéanamh dá seomra foirne.

“Táimid ag féachaint freisin ar áiseanna spóirt a iompú go seomraí ranga.”

Dar le Pat Sheehan, Comhalta Tionóil Shinn Féin in Iarthar Bhéal Feirste, tá earnáil na Gaelscolaíochta ar an earnáil oideachais is mó fás ó thuaidh.

“Tá breis is 7,000 dalta ag foghlaim trí mheán na Gaeilge ó thuaidh agus ceaptar go mbeidh 10,000 san earnáil sna blianta romhainn.”

D’éiligh an Comhalta Sheehan go gcomhlíonfadh an Roinn Oideachais, a bhfuil an Comhalta ón DUP, Michelle McIlveen ag feidhmiú mar Aire ann, a ndualgais i leith na hearnála. Thug an tAire McIveen cuairt ar Choláiste Feirste an tseachtain seo caite.

Tá forbairt nach beag ag teacht ar an iar-bhunscoil Ghaeilge eile ó thuaidh, Gaelcholáiste Dhoire.

Nuair a d’oscail an Gaelcholáiste in 2015, bhí 16 dhalta sa chéad rang.

Daily Digest Newsletter

Get ahead of the day with the morning headlines at 7.30am and Fionnán Sheahan's exclusive take on the day's news every afternoon, with our free daily newsletter.

This field is required

Chéimnigh an rang sin i mbliana agus 270 dalta ag freastal ar an scoil agus thug an príomhoide, Diarmuid Ua Bruadair, le fios go raibh an scoil – atá suite i gCaisleán Dhún Gheibhinn – ag súil le tuairim agus 50 dalta san fhómhar.

Tá fás ollmhór ar áiseanna na scoile le blianta beaga anuas – tógadh seomraí eolaíochta, ceoil agus ealaíon cúpla bliain ó shin agus sólann an bhaile curtha in oiriúint don scoil le hoscailt go luath.

Dúirt an Príomhoide Ua Bruadair: “Táthar ag tógáil bloc nua le 10 seomra ranga, Svuít Ealaíne, Svuít Teicneolaíochta agus Svuít Cheoil – tá luach £5 mhilliún leis an tionscnamh sin.”

Agus foireann Dhoire i cluiche leathcheannais na hÉireann den chéad uair le 18 mbliana, dúirt sé: “Tá cluichí Gaelacha i gcroílár an Ghaelcholáiste agus tá an scoil beag ach rathúil i gcomórtais Choláistí Uladh.

“Bhí foirne na scoile páirteach i seacht gcluiche ceannais Choláistí Uladh agus rathúil i gceithre cinn.

“Ní haon iontas é óir go bhfuil múinteoirí corpoideachais na scoile uilig ina n-imreoirí contae le Críostóir Mac Thaidhg ina Chaptaen ar fhoireann peile na bhfear.”

Dúirt sé gur bliain ar leith a bhí ann i mbliana agus an chéad dream de dhaltaí ag imeacht.

“Táimid iontach bródúil as na daltaí céanna sin. Leag siad bunchlocha láidre síos don scoilphobal agus spreag siad na daltaí níos óige lena n-eiseamláir luachmhar Ghaelach.

“Tá cuid acu ag súil le leanstan leis an Ghaeilge le hábhair eile ar an ollscoil agus tá roinnt acu chun tabhairt faoin fhisic, an innealtóireacht agus an gnó.

“Rinneadh go leor ceiliúrtha i rith na bliana agus beimid ag súil le fáilte a chur roimh na daltaí céanna ar ais chun na scoile fá choinne Bhronnadh Duaiseanna an fhómhair i ndiaidh an tsamhraidh.”


Most Watched

Privacy