Kerry

| 11°C Dublin

Club News: Born to Run Tralee Marathon Club, Conradh na Gaeilge, St Brendan’s AC and Tralee Toastmasters

Close

Tralee Parnells U14 camogie players, Jessica Leen, Caoilainn Culloo, Georgia Kennedy, Eimear Dillane, Anna Chute, O¦ürla Costello and Anna O Sullivan.

Tralee Parnells U14 camogie players, Jessica Leen, Caoilainn Culloo, Georgia Kennedy, Eimear Dillane, Anna Chute, O¦ürla Costello and Anna O Sullivan.

Seán Seosamh Ó Conchubhair, iar-chathaoirleach ar Ghaelscoil Mhic Easmainn agus buan-bhall dílis de Chraobh Thrá Lí, Conradh na Gaeilge, a adhlacadh i Reilig an tSean-Rátha i dTrá Lí Déardaoin seo caite, 4 Lúnasa. Beannacht Dé lena anam Gaelach.

Seán Seosamh Ó Conchubhair, iar-chathaoirleach ar Ghaelscoil Mhic Easmainn agus buan-bhall dílis de Chraobh Thrá Lí, Conradh na Gaeilge, a adhlacadh i Reilig an tSean-Rátha i dTrá Lí Déardaoin seo caite, 4 Lúnasa. Beannacht Dé lena anam Gaelach.

/

Tralee Parnells U14 camogie players, Jessica Leen, Caoilainn Culloo, Georgia Kennedy, Eimear Dillane, Anna Chute, O¦ürla Costello and Anna O Sullivan.

kerryman

BORN TO RUN TRALEE MARATHON CLUB

Last run of series

The last run of the Born to Run Tralee Marathon Club race series took place on Sunday August 7th at 10am from the Wetlands.

With just about 90 participants running a distance of 13.1 miles conditions were warm but with a slight breeze The runners had a course of 2 loops which incorporated the Tralee to Blennerville road Ballydunlea and the Lee Bank walk returning to the Wetlands to the finish line. The winners on the day were MENS 1st John O Brien 2nd Danny O Sullivan and 3rd Declan Dorgan. Womens 1st Eileen Finn 2nd Michelle Greaney and 3rd Sarah Rath.

This is Kerry Newsletter

The top stories from the Kingdom in news and sport, direct to your inbox every week

This field is required

The series was a great success over all and could not have taken place if it had not been for the hard-working committee and the club members who gave up their time volunteering to man the aid stations offer encouragement to the runners and bake all the delicious treats at the finish line.

Also thanks to Bernard in Trophy World for the fabulous medals and Trophies. To Peter Murphy, Jerry Walsh and Kieran Connelly for the photography, to Wetlands for letting us host the events in their beautiful surroundings. To Vincent Guthrie of my run results for the professional race start and timing services, our first responders, also Ef signs for the mile markers and to all who donated water and treats and helped out in anyway. Let’s do it all again next year. Club members have been running all over the county over the past few weeks from Banna to Lispole, Fenit and further a field all while wearing the club colours representing BTR.

Born to run has grown over the past 10 years and now has over 100 active members who run with us on a weekly basis, we welcome members from walkers to sprinters to ultra marathon runners, there is no fee to become a member so it is accessible to anyone over the age of 18 who would like to meet a great group of people who have their own goals to reach but also run for fun. Check out Borntorun.ie for more info. Get Outlook for Android

CONRADH NA GAEILGE

Aitheasc

Cathaoirleach Choiste Dúiche Chiarraí agus iar-Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge, Pádraig Mac Fhearghusa, a thug an t-aitheasc ag adhlacadh Sheáin Sheosaimh Uí Chonchubhair, Cill Mhaoile agus Páirc na Darach, Trá Lí, i Reilig na Sean-Rátha ar an mbaile Déardaoin seo caite: =91Is fé bhrón agus uaigneas atá an t-aitheasc seo á thabhairt agam ar mo chara croí, Seán Seosamh Ó Conchubhair, in bhur láthair inniu. Ba phribhléid dom aithne a chur ar Sheán Seosamh nuair a chláraíos i gCraobh Thrá Lí den Chonradh na Gaeilge anseo, cúig bliana is daichead ó shin. Ag an tráth úd, bhí Seán Seosamh ina chisteoir ar an gCraobh agus Peig Ní Bhrosnacháin, beannacht Dé léi, ina rúnaí. Bhí sé de chinniúint ormsa gur ceapadh mé mar chathaoirleach ag cruinniú cinn bhliana na craoibhe ag an sean-Óstán Benner’s an bhliain úd, seachtó seacht.

Leacht na Beannaí

Níor thuigeas-sa an gaisce a bhí déanta ag Seán Seosamh cheana féin ag an tráth sin, mar ba dhuine nua i dTrá Lí mé. Ní raibh luath-stair an fhir uasail seo ar eolas agam. Bhí Seán Seosamh ina bhall den Choiste a d’eagraigh Comóradh Caoga Bliain ar Ruairí Mac Easmainn i gCiarraí i 1966, agus ní gá a rá go mba bhall fuinniúil fórsúil é, an ball deiridh den choiste sin a mhair inár measc. De thoradh na hoibre úd atá an leacht breá de shéadchomhartha againn i gcuimhne ar Ruairí Mac Easmainn ag Trá na Beannaí, mar ar tháining Mac Easmainn i dtír, Aoine an Chéasta, 21 Aibreán 1916. Lán-oiriúnach atá sé mar oibilisc, mar a thuigeann an comhluadar os mo chomhair: is de chlocha breátha as beairic de chuid an R.I.C. a iompraíodh anuas ó Cho. Thiobraid Árann atá an leacht úd déanta.

Staraí

Nílim cáilithe chun cuntas a thabhairt ar a bhaint le Cumann Iománaíochta Chill Mhaoile, ach bhuaigh sé bonn contae le foireann na mionúr i dtús na gcaogaidí, agus bhí sé ina rúnaí ar Bhord Iománaíochta Thuaisceart Chiarraí idir 1957 -- 1959. Agus níor dhein sé aon dá leath dá chuid fuinnimh anall sna nóchaidí, nuair a chuir sé oiliúint air féin mar fhear taighde, agus scríobh sé stair iománaíochta a bhaile dhúchais. Leabhar breá é agus leabhar fada, dar teideal Kilmoyley to the Rescue, a shrois na seilfeanna le casadh an chéid. Fear tacaiochta ár gcluichí ab ea é, fear tacaíochta ár dteanga, fear de chuid an Chomhaltais agus an cheoil.

Gaelscoil Mhic Easmainn

D’fhéadfainn labhairt i bhfad ar an bhfear. Ní luaim anois ach an tréimhse thorthúil a thug sé mar rúnaí ar Bhord Scoil lánGhaeilge Mhic Easmainn le linn dom féin bheith mar chathaoirleach go dtí 1993. Cad eile a ghlaofaimis ar an scoil ach Scoil Mhic Easmainn, ar ndóigh, agus an tsuim a bhí ag Seán Seosamh i Ruairí Mac Easmainn agus an mhórpháirt a bhí aige féin i mbunú na scoile. Ba chinneadh misniúil é sin i 1978, tráth a raibh imní i dtreis maidir le bunaitheoirí an stáit a lua, fiú amháin, tráth nach raibh sé cuí dealbh den Phiarsach féin a chur os comhair an GPO. Is cuí a lua go raibh Gaelscoil Mhic Easmainn ar an gcéad ghaelscoil de chuid na nua-ghluaiseachta a bunaíodh lasmuigh de cheantar Bhaile Átha Cliath, a bhuíochas san don traidisiún fada dúchais a bhí cothaithe ag Craobh Thrá Lí de Chonradh na Gaeilge agus ag baill mar Sheán Seosamh agus a bhean ionúin, Dawn.

Cuimhní

Ach mo chuimhní féin ar an bhfear: is cuimhin liom, mar shampla, turasanna a thugas in éineacht leis nuair a bhíomar ag earcaíocht ar son na ndaltaí breise, a chuirfeadh ar ár gcumas an dara muinteoir a cheapadh. D’éirigh linn. Agus bheartaíomar nár leor litir go dtí an Roinn Oideachais ag lorg cead ceapacháin a dhéanamh. Raghaimis ó thuaidh go Baile Átha Cliath, rud a dheineamar, Seán Seosamh, mé féin agus an tAthair Pádraig Ó Siochfhradha, a bhí ar bhord na scoile nua linn. Isteach linn go dtí Sráid Mhaoilbhríde, mar ar bhuaileamar le hoifigeach uasal nach maireann, Art Ó Callanáin. Lá mór, lá buacach dár saol ab ea é. Dá thoradh so, bhí an dara múinteoir ag Gaelscoil Mhic Easmainn i nDeireadh Fómhair na bliana sin 1978, Gobnait Nic Gearailt. Is é mo thuairim thomhaiste, agus d’aontaigh Seán Seosamh liom, murach an dara ceapachán san, nach mairfeadh an scoil. Ach mhair, agus tá gaelscoil bhreá againn inniu ar Bhóthar an Chillín faoi stiúir Cháit Uí Chonchúir.

Gaisce

Chaith Seán Seosamh Ó Conchubhair a thréimhse fhada féin mar chathaoirleach ar Ghaelscoil Mhic Easmainn i dtús an chéid. Níl áireamh ar an dua a chaith sé leis an tseirbhís dheonach seo. Ach dar liomsa an ghaisce is mó a dhein sé féin, a bhord agus a phríomhoide, nár gur sháraigh siad an t-ionsaí a dhein ár Roinn Oideachais Éireannach ar phrionsabal an luath-thumoideachais lánGhaeilge. Ba mhór an bua é. Tá sé dochreidte go ndéanfadh an Roinn Oideachais sa stát seo, atá in ainm is a bheith Éireannach, a leithéid. Léiríonn sé gur gá súil ghéar a choimeád ar ár státseirbhísigh frith-Ghaeilge, agus a ndúshlán a thabhairt nuair a éiríonn sotal an Bhéarla iontu. Ba bhua thábhachtach stairiúil é, mar ní hamháin gur shábháil sé an luath-thumoideachais, prionsabal aitheanta idirnáisiúnta, ní hamháin gur shábháil sé an luath-thumoideachais iomlán sa dara teanga i nGaelscoil Mhic Easmainn féin, shlánaigh sé an prionsabal sin ar son na scoileanna lánGhaeilge i gcoitinne, agus tá glactha ag an Roinn Oideachais leis anois gur bealach múinte é seo a neartóidh an teanga sa Ghaeltacht féin.

Is mór, agus is mó fós a d’fhéadfaí a rá i dtaobh an fhir dhílis thomhaiste lách chineálta seo, ach stadfadsa feasta. Laoch ab ea tú, a Sheáin Sheosaimh, laoch uasal diongbháilte, nár staon agus nár sparáil do chuid fuinnimh ar son na luachanna ar chreid tú iontu, ar son na daonnachta, ar son an dúchais, ar son an phobail. Go gcodlaí tú faoi shuan, a Sheáin Sheosaimh. Solas síoraí duit i measc na Naomh.

ST BRENDAN’S ATHLETIC CLUB

National masters championships

This Saturday brings a close to the track and field championship season.

The Athletics Ireland national masters championships will be staged in Tullamore and St Brendan’s AC will have athletes involved in sprints, throws, jumps and in walks where five athletes will contest for honours. Club masters from O35 to O65 will be involved.

TRALEE TOASTMASTERS

My name is Michael Mac Egan, and I am a native of Ballyheigue. I have been a member of Tralee Toastmasters for more years than I care to remember. One could say that I am very much part of the furniture. Toastmasters has very much been a part of my life since I joined in November 2008. At the moment I handle all the publicity for the club, my role is to help Tralee Toastmasters become better and more widely known both near and far, through local radio and newspapers, and the other online platforms such as Facebook.

Personally speaking being a part of Tralee Toastmasters has helped me come along in “leaps and bounds” in terms of confidence and skill in public speaking. In truth I can say that I am not the same person back then as I am now, a lot of water has passed under the bridge since then as one would say.

Since 2008 I have met many great people that were part of Tralee Toastmasters, some have left and have moved on to other things, while others have remained on in the club. They had a different degree of impact on my life, all for the better I might add. They taught me lessons that you cannot pick up in a textbook. I would like to think that I was of help to them too in some small way.

In Tralee Toastmasters people joined for different reasons but the main factor is that we all joined to overcome our fear of speaking publicly. Through the passing of years many fellow members of the club also became good friends.

On a personal note they were of great support to me during two occasions of family bereavement in my life. All I can say is that they very much stood by me faithfully.

I can safely say that no two meetings were exactly the same. For me the many personalities added spice and flavour to each meeting, we all laughed and learned together. At every meeting we had a break for refreshments, this gave us all a chance to catch up with one another. It also gave the guests at the meeting an opportunity to get to know us. After the meeting for those who were able to, we had a drink at the local bar/restaurant where we had our meetings. This without doubt helped to build and strengthen friendships within the club. From personal recollection our meetings were enjoyable and memorable, all for the right reasons.

My own personal experience of Toastmasters is that one can have great fun and laughter while learning new skills, along with encouragement and support from fellow members. In our club we recognize the importance of acknowledgement of each member, all of us need to be reassured and uplifted.

Our first meeting takes place on Monday September 5th at 8.00pm at the Pastoral Centre at Our Lady and St. Brendan’s Parish here in Tralee. Make it a date for your diary.


Privacy