Oíche shóisialta

Celebrating Seachtain na Gaeilge ag An Ríocht, Oileán Chiarraí were: Jack Breen with Bríd agus Micheál Ó Sé. Griangraf: Seán Ó’Riada.
Celebrating Seachtain na Gaeilge ag An Ríocht, Oileán Chiarraí were: Jack Breen with Bríd agus Micheál Ó Sé. Griangraf: Seán Ó’Riada.

Bhí an-oíche go deo againn ag ceiliúradh 'Seachtain na Gaeilge' in Ionad Spóirt na Ríochta, Dé Máirt seo caite. Tháinig slua mór idir óg agus aosta le chéile agus an seomra lán go doras. A very enjoyable night was held celebrating 'Seachtain na Gaeilge' in An Ríocht AC and young and old gathered.

Bhí Christy Cronin ó Ghníomh go Leith i láthair agus dúirt sé an t-amhrán álainn sin 'An áit úd Claodach ina' rugadh mé', thaitin sé go mór leis an lucht éisteachta agus bhí air é a rá arís níos déanaí san oíche. Tá dlúth baint ag an gceantar máguaird timpeall Oileán Chiarraí leis an amhrán 'An Spailpín Fánach' agus chuir Ciarán Ó Céileachair beocht agus fuinneamh isteach ann agus é á chanadh.

I gcaitheamh na hoíche bhí diospóireacht oscailte spreagúil i dtaobh todchaí na Gaeilge agus na slite difriúla a chuideoidh le dul chun cinn ár dteanga náisiúnta.

A lively discussion took place on the future of the Irish language. The course, Cupla Focal agus Cupan Tae continues at An Riocht every Tuesday night from 7-30 to 9pm. There, you can expand your vocabulary through encouragement and experiment and by simply having a go.

Kerryman

Promoted Links

Promoted Links

News