€4,784 ceadaithe do Choláiste Íde

TÁ sé fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD go bhfuil deontas €4,784 ceadaithe aige do Choláiste Íde chun oibreacha athchóirithe a dhéanamh ar dhíon an choláiste. "Is aitheantas é an deontas seo don obair fhónta atá ar bun ar bhonn leanúnach sa Choláiste chun an Ghaeilge a threisiú mar theanga i measc an aosa óig," a duirt se.

Bhí cuis ceiliruadh eile ag Coláiste Íde le deanaí leis an nuacht go raibh scoláirí Neasa Nic Ginneá (An Daingean), Sorcha Ní Uallacháin (Tiobraid Árainn) agus Hannah Ní Choileáin (Cill Airne) rógnaithe mar bhaill do fhoireann faoi-18 rugbaí na Mumhan.

Promoted Links

Promoted Links

News