| 16.6°C Dublin

Euro - UK Pound

Euro - UK Pound

0.7411

Euro - US Dollar

1.1378

Euro - Canadian Dollar

1.4210

Euro - Australian Dollar

1.4774


Privacy