Sunday 20 May 2018

Eolas ar Naomh Bríd agus conas Cros Bhríde a dhéanamh

A St Brigid's Cross
A St Brigid's Cross

AR AN gcéad lá de mhí Feabhra agus an chéad lá den Earrach, ceiliúraimid Naomh Bríd.

Deirtear go raibh Bríd ag lorg talún ó Rí Laighean i gContae Chill Dara chun clochar a thógáil ar an láthair. Cheap an rí go raibh sé glic agus dúirt sé léi go raibh cead aici an méid talún a chlúdófaí faoina clóca, a úsáid chun an clochar a thógáil. Bhain Naomh Bríd di a clóca agus mhéadaigh an clóca agus chlúdaigh sé a lán talún. Caithfidh go raibh an rí ar buile! Thóg sí teampall agus clochar agus scaip sí soiscéal Dé.

Tá crann darach ag fás ar an láthair fós agus deirtear gur as sin a tháinig an t-ainm Cill Dara ar an gContae áirithe sin. Lá amháin bhí taoiseach págánach ag fáil bháis agus bhí Naomh Bríd cois leapa. Phioc sí suas luachra ón urlár agus rinne sí cros as na luachra. Cheistigh an Taoiseach í faoin gcros a bhí déanta aici agus mhínigh sí dó faoi shaol Chríost agus a bhás ar an gcros. D’iompaigh an taoiseach ina Chríostaí sula bhfuair sé bás.

Is mar seo a dhéantar Cros Bhríde

Ábhair:

• 16 luachair/ 16 shop

• 4 bhanda leaisteacha

• siosúr

Modh: 1. Cuir luachair amháin go ceartingearach. Fill an dara luachair ina dhá leath mar atá sa phictiúr.

2. Cuir an chéad luachair cheartingearach i lár an dara luachair fillte.

3. Coinnigh greim teann ar an lár le d’ordóg agus do mhéar.

4. Cas na luachra 90 céim tuathalach sa tslí go bhfuil an taobh oscailte den dara luachair ag síneadh suas go cothrománach.

5. Fill an tríú luachair ina dhá leath agus thart ar an dá chuid den dara luachair chun go luífidh sí go cothrománach ó chlé go deas i gcoinne na chéad luachra. Coinnigh greim daingean orthu.

6. Cas na luachra 90 céim tuathalach sa tslí go bhfuil an taobh oscailte den tríú luachair ag síneadh suas go cothrománach.

7. Fill luachair nua ina dhá leath thar agus trasna gach luachra agus ag síneadh suas.

8. Déan céim 1-7 arís go dtí go bhfuil gach luachair úsáidte agat.

9. Socraigh na luachra le banda leaisteach agus gearr bun na luachra atá ag gobadh amach.

10. Anois tá an cros réidh le crochadh.

Is féidir féachaint ar pháiste ó Scoil Bhríde i bPort Laoise ag déanamh croise arwww.independent.ie Ár mbuíochas leis an scoil a thug cead dúinn an mhír a úsáid.

Online Editors

Life Newsletter

Our digest of the week's juiciest lifestyle titbits.

Editors Choice

Also in Life