Monday 19 August 2019

'Terrible legacy of youth service cuts' - Presidential advisor says suicides will increase.

Orla Bradshaw

GOVERNMENT cuts to youth services will come back to haunt society and increase suicides among young people, an adviser to the President has warned.

Ruairi McKiernan, founder of the youth organisation Spun Out and a member of the Council of State, told Foinse that cuts to youth work funding will rise from 20% to 50% over the next two years.“Ireland will pay for the planned cuts to youth services through suicides, mental illness, antisocial behaviour, alcohol and drug abuse amongst our young people,” he said.“The current services are under-resourced and these cuts will be devastating. Youth centres are closing down and as it is there are not enough alcohol-free facilities available to young people.“The government’s current model is shortsighted. We need to invest in people when they are younger. They should be acting in our name instead of prioritising the needs of foreign investors and bankers.”Read this story in full in today’s Foinse which comes free with the Irish Independent. More information: www.foinse.ieTÁ RABHADH tugtha ag comhairleoir de chuid an Uachtaráin gur amach anseo a bheidh an tionchar ag ciorruithe ar sheirbhísí don aos óg le brath; ardú ar líon na ndaoine óga a chuireann lámh ina mbás féin san áireamh.Dúirt Ruairí McKiernan, bunaitheoir na hógeagraíochta Spun Out agus ball de Chomhairle an Stáit, go méadóidh líon na gciorruithe ar an maoiniú d’obair don aos óg ó 20 go 50 faoin gcéad sa dá bhliain atá romhainn.“Íocfaidh Éire go daor as na ciorruithe seo sa todhchaí mar go méadóidh féinmharú, meabhairghalar, iompraíocht, fhrithshóisialta, mí-úsáid drugaí agus alcóil i measc daoine óga,” a dúirt sé.“Le cúrsaí mar atá, níl dóthain acmhainní ag seirbhísí don aos óg – tubaiste a bheidh i gciorruithe breise. Tá roinnt ionad ógra ag dúnadh síos, níl dóthain saoráidí ar fáil nach bhfuil baint acu leis an ól.“Tá samhail an rialtais místuama. Caithfear infheistíocht a dhéanamh i ndaoine nuair atá siad óg. Ba cheart don rialtas a leithéid a dhéanamh in áit tús áite a thabhairt do riachtanais na n-infheisteoirí agus na mbaincéirí eachtracha.Tá an chuid eile den scéal seo le léamh in Foinse inniu, a bhíonn ar fáil saor in aisce leis an Irish Independent. Breis eolais: www.foinse.ieEditor's Choice

Also in Irish News