| 13.3°C Dublin

Irish Independent Education Products

Close

The Irish Independent has developed engaging learning resources in partnership with the Institute of Education, at Dublin City University, EPI-STEM at the University of Limerick and An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta. The five supplements offer our children the opportunity to learn in an interactive manner across both primary and secondary schools.

 

If you would like to order any of these products, please visit https://schools.independent.ie/school/useraccess/signin or email schoolorders@independent.ie

 

Primary Supplements

Eureka

Eureka is a colourful, 4 page science magazine published weekly for primary schools. With over 33 issues, Eureka covers all key strands through topics that are engaging and fun for pupils. Each week includes fun facts, experiments and activities to give your pupils an exciting resource they can bring home. A year long issue plan, as well as a weekly planner for teachers will also be included for our customers.

Seachtain Óg

The Seachtain Óg supplement is published weekly as part of the Irish Independent’s language offering. Seachtain Óg covers all ten themes of the primary school curriculum, as well as some cross-subject topics over 4 pages. Ideal for any Irish class, this supplement provides topical and engaging content for pupils, with added notes for teachers. News, sport, entertainment and more engross pupils with relevant content and added curriculum links throughout each issue!

 

Secondary Supplements

Science Scope

Science Scope is a secondary level, four page Science supplement which helps teachers get to grips with the new science specification, and assists them in formulating assessment by combining the nature of science throughout the syllabus.

This worksheet will aid students skills and development, and is a valuable tool that promotes critical thinking and focuses on the learning objectives of the curriculum, to act as a teaching and learning resource. Science in media can also be analysed through each copy of the Irish Independent, in particular Monday’s Health and Living supplement.

Réidh le plé

Is sraith bhríomhar í Réidh le Plé! atá dírithe ar dhaltaí na Sraithe Sóisearaí agus ar dhaltaí na hArdteiste araon. Gach Céadaoin tabharfar aghaidh arís ar an gcúrsa Gaeilge don tSraith Shóisearach le béim mhór ar ghnéithe nua an churaclaim cosúil le húrscéalaíocht,

gearrscéalaíocht, gearrscannánaíocht, amhránaíocht, litríocht bhéil/ áitiúil agus drámaíocht. Anuas air sin uile, leanfar i mbliana le hábhar den scoth a chur ar fáil do lucht na hArdteiste idir ábhar cainte, gramadaí, litríochta agus léitheoireachta.

Mar sin, níl aon amhras ann ach go mbeidh gach dalta agus múinteoir Réidh le Plé le haistear foghlama na sraithe spreagúla seo!

Is iad Lydia Uí Ruairc agus Shane Ó Ruaric údair na sraithe seo.

Shane Ó Ruairc

Is múinteoir Gaeilge agus staire é Shane Ó Ruairc i Meánscoil Chnoc Ainbhil, Baile na nGabhar, Baile Átha Cliath. Tá céim BA, MA sa Ghaeilge agus MA sa stair bainte amach aige ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath chomh maith le hArd-Dioplóma san oideachas ó Choláiste na Tríonóide. Tá tréimhsí caite aige ag múineadh na Gaeilge i gCeanada agus i Meiriceá.

Lydia Uí Ruairc

Is múinteoir Gaeilge agus Béarla í Lydia Uí Ruairc i gColáiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath. Tá céim BA (onóracha) agus Ard-Dioplóma san oideachas bainte amach aici i gColáiste na Tríonóide agus ghnóthaigh sí Ard-Dioplóma san aistriúchán agus MA sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá tréimhsí caite aici ag múineadh in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach.

Sum It

This 4-page monthly Leaving Cert Maths supplement focuses on topics that teachers find more difficult to gain students understanding, and acts as a valuable revision resource for students in the lead up to exams. Sum-It will include questions and activities for all ability levels in a way that is relevant for students.

Daily School Offer

With a different focus each day, plus all your national and international news, the Irish Independent is a valuable addition to any school staff room, or integrated into your teaching plan. The Irish Independent can be delivered to your school any day of the academic year. You can also pause, increase or decrease your supply at any time.

Our daily focus includes:

Monday - Health & Living

Tuesday - Farming Independent

Wednesday - Irish Language and Education

Thursday - Business Week

Friday - Provincial Rugby and Property

 

If you would like to order any of these products, please visit https://schools.independent.ie/school/useraccess/signin or email schoolorders@independent.ie

 

 

Online Editors