Thursday 13 December 2018

'Embrace your multiple talents' - the voice of the young person

At the launch of the plan were St Laurence O’Toole’s pupils Keisha O’Driscoll and Kayla Smyth. Photo: Colin O’Riordan
At the launch of the plan were St Laurence O’Toole’s pupils Keisha O’Driscoll and Kayla Smyth. Photo: Colin O’Riordan

Sarah Carr

I would like my school to embrace creativity and the arts in the same way it does sport. Both are fundamental elements of life and play important roles in the life of the average modern teenager. However, I feel that there is an unbalanced scale.

Sport gets more funding and more attention and because of this, people tend to look down on more artistic endeavours. I would like my school to encourage a balance in activities: you don't have to just be a camogie player, or just be a pianist. You can be a renaissance woman: embrace your multiple talents and interests, not just the ones that will gain you more attention.

A really creative school wouldn't look like a school at all. It would not be a corporate building block, or a miserable mass of concrete. A creative school would be a collection of mismatched buildings; red brick houses, ice cream coloured cottages, aged castles and modern glass structures, all cobbled together in a vibrant hub. The walls would be covered with murals and explosive graffiti, and strung with flags and symbols of all kinds. There would be paint splatters, an in-house theatre (art for all, not just those who can afford it, fully equipped with all stage necessities, a writing centre, a library, a full professional kitchen.

A creative school would have no dress code or uniforms; you can wear your pyjamas if you feel like it. A creative school would be a democracy, where the student voice would be a part of decision-making.

 

Ba mhaith liom go nglacfadh mo scoil leis an gcruthaitheacht agus leis na healaíona sa tslí chéanna ina nglactar le spóirt. Tá an dá ní sin ina ngnéithe bunúsacha den saol agus tá ról tábhachtach acu i saol an ghnáthdhéagóra sa lá atá inniu ann. Measaim, áfach, go bhfuil meá éagothrom ann.

Faigheann na spóirt níos mó maoiniúcháin agus tugtar níos mó aird orthu (i.e. comórtais, foirne) agus, dá bharr sin, is minic nach mbíonn meas ag daoine ar rudaí a leagann béim níos mó ar na healaíona. Ba mhaith liom go spreagfadh mo scoil cothromaíocht maidir le gníomhaíochtaí: ní gá gur imreoir camógaíochta nó pianódóir tú agus é sin amháin. Is féidir leat a bheith i do bhean athbheochana: trí ghlacadh leis an iliomad buanna agus ábhar spéise atá agat, ní amháin na cinn a tharraingeoidh níos mó airde ort.

Ní bheadh cuma scoile ar chor ar bith ar scoil atá fíorchruthaitheach. Ní foirgneamh cearnógach corparáideach a bheadh ann ná ní bheadh ann ach carn suarach coincréite. Is é a bheadh i scoil chruthaitheach ná meascán d'fhoirgnimh nach ionann a gcruth: tithe brící dearga, teachíní ar dhath uachtair reoite, seanchaisleáin agus déanmhais ghloine nua-aoiseacha, agus iad go léir i gceangal lena chéile ina mol bríomhar. Bheadh na ballaí clúdaithe le múrphictiúir agus le graifítí teasaí, agus bheadh bratacha agus siombailí de gach cineál ar crochadh orthu. Bheadh steallóga péinte ann, mar aon le hamharclann intí (ealaín do chách, ní amháin dóibh siúd ar féidir leo íoc as), agus í trealmhaithe le riachtanais stáitse, ionad scríbhneoireachta, leabharlann agus cistin ghairmiúil iomlán.

Ní bheadh aon chód gléasta ná éidí ann i scoil chruthaitheach; is féidir leat do chuid pitseámaí a chaitheamh más mian leat. Bheadh scoil chruthaitheach ina heagraíocht dhaonlathach agus bheadh guth an mhic léinn ina chuid den chinnteoireacht inti.

Sarah Carr (16) is a student at Coláiste Cois Life, Lucan, Co Dublin

Irish Independent

Editor's Choice

Also in Irish News