Monday 23 October 2017

Almost €300m paid out to victims of road crashes over past five years

Orla Bradshaw

LAW-ABIDING motorists are picking up a shocking €60m annual bill for illegal drivers, figures obtained by Foinse reveal.

The costs relate to the compensation paid to victims of crashes caused by illegal drivers; €40m for uninsured drivers and a further €18m for hit and run motorists.Although the tab is picked up by the motor insurance industry, it’s ultimately law-abiding drivers who foot the bill.On average 6pc of every new premium goes towards the scheme that covers illegal drivers.The Motor Insurers Bureau of Ireland, which pursues illegal drivers to recover the monies it pays out, told Foinse that only €1m of the €58m which was paid out last year was recovered. The total paid out over the last five years comes to almost €300m.Read this story in full in today’s Foinse which comes free with the Irish Independent. More information: www.foinse.ieMilliúin caite ar thiománaithe mídhleathacha - Íocadh breis is €291m le híospartaigh timpistí bóthair le cúig bliana anuasOrla Bradshaw 28.7.12TÁ TIOMÁNAITHE a ghéilleann don dlí ag íoc bille bliantúil de bheagnach €60m ar son tiománaithe mídhleathacha, dar le figiúirí a cuireadh ar fáil do Foinse.Baineann na costais leis an gcúiteamh airgeadais a íocadh le híospartaigh na dtimpistí bóthair a raibh tiománaithe mídhleathacha freagrach astu; meastar gur íocadh €40m anuraidh de bharr tiománaithe gan árachas agus €18m i leith tiománaithe a d’imigh ó láthair na timpiste.Téann sé faoin gcéad ar an meán de gach uile phréimh árachais chuig scéim a chlúdaíonn tiománaithe mídhleathacha.Dar leis an Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), a théann sa tóir ar thiománaithe mídhleathacha chun an t-airgead seo a fháil ar ais, níor éirigh leo ach €1m a aisghabháil ón €58m a d’íoc siad i gcúiteamh anuraidh.Tá an chuid eile den scéal seo le léamh in Foinse inniu, a bhíonn ar fáil saor in aisce leis an Irish Independent. Breis eolais: www.foinse.ieEditor's Choice

Also in Irish News