Tuesday 20 March 2018

Gaeilge + Féile = Fleadh!

Beidh fáilte ó chroí roimh pobal na Gaeilge ag an bhFleadh i mbliana, a deir Micheál Ó Broin

Tá an Fleadh agus féile Yeats 2015 á reachtáil ag Sligeach. Griangraf: Donal Hackett
Tá an Fleadh agus féile Yeats 2015 á reachtáil ag Sligeach. Griangraf: Donal Hackett
An Fleadh á sheoladh anuraidh ag Uachtarán na hÉireann Micheál D Ó hUigínn. Griangraf: James Connolly

Labhair Gaeilge Liom! - sin an tairiscint a thabharfar do na trí chéad míle duine a bheidh ag Fleadh Cheoil na Éireann 2015, an fhéile cheoil traidisiúnta is mó ar domhan, atá ar siúl i Sligeach arís i mbliana. Maraon le comórtais agus scoth an cheoil ar fud an bhaile, cuirfear clár cuimsitheach agus sainiúil d'imeachtaí cultúrtha i láthair ón Domhnach 9 go dtí an Domhnach 16 Lúnasa. Tá Coiste na Gaeilge den Fhleadh freagrach as breis agus daichead imeacht Gaeilge a chur i láthair mar chuid de mhór-Chlár Imeachtaí na Fleidhe agus beidh t-léinte á chaitheamh ag maoir le Gaeilge le "Labhair Gaeilge Liom!" scríofa orthu le cuairteoirí go dtí an bhaile a mhealladh leis an deis a thapú cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge.

Tá réimse leathan imeachtaí Sheachtain na Gaeilge den Fhleadh Cheoil dírithe ar gach aoisghrúpa ón chliabhán aníos agus urraithe ag Foras na Gaeilge. Cuirfear mórchuid na n-imeachtaí seo i láthair in Ionad na Gaeilge atá lonnaithe in oifigí an VEC / an Bord Oideachais agus Oiliúna ar Sráid na Cé i mBaile Shligigh, agus beidh Ionad na Gaeilge oscailte gach lá le linn na Fleidhe ó 10r.n. go dtí 6i.n.. Beidh roinnt imeachtaí ar siúl in ionaid eile ar fud an bhaile.

I measc na n-imeachtaí Gaeilge do pháistí, beidh seó puipéad le Little Gem Puppets, rince ar an sean-nós le Deirdre Cox, seó ceoil agus rannta le Tadhg Mac Dhonnagáin, scéalaíocht le hArt Ó Súilleabháin agus ceardlann drumadóireachta le Rossa Ó Snodaigh. Dírithe ar theaghlaigh, beidh imeachtai eagraithe ag Glór na nGael gach tráthnóna in Ionad na Gaeilge.

Tabharfaidh an Club Cúpla Focal, rang comhrá Gaeilge a bheidh ar siúl gach lá ar 11r.n. in Ionad na Gaeilge agus na seisiúin Comhrá & Cupán i gcaiféanna éagsúla ar fud an bhaile gach lá, deis d'foghlaimeoirí agus dóibh siúd atá líofa i nGaeilge snas a chur ar a gcuid cainte agus bualadh le cainteoirí eile Gaeilge.

Tá sraith de thurais eagraithe le deis a thabhairt do dhaoine aithne a chur ar Shligeach agus ar an cheantar maguaird. Tabharfar siúlóirí go barr Chnoc na Ré ar an Chéadaoin 12 Lúnasa agus treorfar Turas Bus thart ar na háiteanna atá bainteach le W.B. Yeats ar an Déardaoin 13 Lúnasa.

Tabharfaidh an Dr. Seosamh Mac Muirí léacht ar "Gaeilge Íochtar Chonnacht i bhFianaise Lámhscríbhinn as Droim Cliabh 1790 I.C." in Ionad na Gaeilge ar an Aoine agus beidh léacht dar teideal "Cuimhní Ceoil : Sligeach Ó Thuaidh agus Ar Ais Arís" leis an gceoltóir agus údar Marcas Ó Murchú, Ard-Ollamh Fhleadh 2013 ar an Satharn.

Cuirfidh Saileog Ní Cheannabhán Club na nAmhránaithe i láthair ar an Aoine 14 Lúnasa agus beidh ceardlann Sean-nóis léi ar an tSatharn 15 Lúnasa. Agus le cois seo uilig, bheidh neart ceoil agus siamsaíochta ar Gig Rig na Gaeilge ón gCéadaoin 12 go dtí an Domhnach 16 Lúnasa, maraon le na Fanzinis ar sráideanna an bhaile ar Lá Mór na Gaeilge, Déardaoin 13.

Mar sin, bí i Sligeach do Fhleadh Cheoil na hÉireann 2015 ón 9-16 Lúnasa agus "Labhair Gaeilge Liom!"

Irish Independent

Entertainment Newsletter

Going out? Staying in? From great gigs to film reviews and listings, entertainment has you covered.

Editors Choice

Also in Entertainment