Best Kimonos

Above: Black-trim kimono, €44, Indigo, at M&S, online from May
Above: Black-trim kimono, €44, Indigo, at M&S, online from May