Rugbaí Chorca Dhuibhne

D'FHÓGRAIDH an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich go bhfuil deontas €5,000 (nó 25% den chostas cibé acu is lú), ceadaithe aige do Chumann Rugbaí Chorca Dhuibhne mar chabhair chun an Scéim Oiliúna Rugbaí a reáchtáil i gCorca Dhuibhne don scoilbhliain 2012/2013. Dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go raibh áthas air a bheith in ann a leithéid de dheontas a chur ar fáil do Chumann Rugbaí Chorca Dhuibhne as ucht an sárobair atá ar siúl acu sna scoileanna.

"Mar gheall ar an obair fhónta atá ar bun ag Cumann Rugbaí Chorca Dhuibhne faoin scéim seo le tamall de bhlianta tá an deis tugtha d'aos óg na Gaeltachta an Ghaeilge atá acu a úsáid agus a shaibhriú i dtimpeallacht shiamsaíoch an spóirt – rud a chabhraíonn go mór le normalú na Gaeilge mar theanga cumarsáide i measc an aosa óig," a dúirt sé.

Promoted articles

News